Przeszło 6 tys. opiekunów medycznych zyskało nowe umiejętności

 2 minuty

senior-starosc

6,3 tys. opiekunów uzupełniło swą wiedzę i zyskało nowe umiejętności w pracy z pacjentami z podejrzeniem choroby zakaźnej, w szczególności COVID-19, na kursie kwalifikacyjnym Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – donosi „Puls Medycyny”.

Nowe umiejętności opiekunów medycznych

  • Opiekunowie medyczni rozszerzyli swoje umiejętności o m.in. pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej i innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawanie leków poprzez iniekcję czy też opiekę nad osobami z demencją – poinformowało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
  • Kurs składał się z dwóch części – teoretycznej (140 godzin) w formie wykładów na platformie e-learningowej, organizowaną przez CMKP, i z praktycznej (120 godzin) w jednostkach wyłonionych w procedurze zamówień publicznych przez Ministerstwo Zdrowia.
  • Uczestnicy projektu skorzystali także z innych form wsparcia: bezpłatnych skryptów w formie online, opracowanych przez CMKP, bezpłatnych webinarów z wybranych zagadnień omawianych na kursie organizowanym przez CMKP, dofinansowania do zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie kursu, dofinansowania do zakupu tabletu na potrzeby realizacji części e-learningowej kursu i korzystania ze skryptu online i cyfrowego repozytorium wiedzy oraz dofinansowania kosztów podróży i noclegów w czasie realizacji części praktycznej kursu.
  • Dodatkowo opiekunowie medyczni otrzymali roczny dostęp do internetowej bazy medycznej poszerzającej program kursu o tematykę z zakresu: pielęgniarstwa, żywienia i dietetyki, fizjoterapii, psychologii, chorób zakaźnych i z epidemiologii.
  • Opiekunowie medyczni uzyskali również dostęp do repozytorium z e-bookami: elektronicznymi książkami i podręcznikami na wyżej wymienione tematy. Ponad 1200 opiekunów wzięło udział w webinariach.

Kurs dla opiekunów medycznych zorganizowano w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. Opiekunowie medyczni, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu przed 1.09.2021 r. (na podstawie tzw. starej podstawy programowej kształcenia), zdobyli kompetencje w zakresie kwalifikacji MED.14.

źródło: Pulsmedycyny.pl