Przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi lekami w Internecie

 3 minuty

gif-nielegalne-leki-internet

129 – w tylu postępowaniach dotyczących przestępstw farmaceutycznych związanych z nielegalnym obrotem lekami na przestrzeni ostatnich miesięcy brał udział Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Spośród kierowanych przez GIF zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zgłoszeń przekazanych do prokuratury i organów ścigania najczęstsze przypadki dotyczą sprzedaży leków przez Internet i wystawiania sfałszowanych e-recept.

Czego dotyczyły postępowania?

Sprawy z ostatnich 9 miesięcy dotyczące nielegalnej sprzedaży leków za pośrednictwem sklepów internetowych i portali społecznościowych najczęściej dotyczyły środków niedopuszczonych do obrotu w Polsce oraz tzw. parafarmaceutyków, czyli produktów, którym bezprawnie przypisywane są właściwości leku, np. produkty spożywcze, preparaty ziołowe, suplementy diety, produkty ochrony roślin, produkty tzw. medycyny naturalnej, minerały, części lub wydzieliny zwierząt.

Niechlubne miejsce w czołówce leków oferowanych przez Internet nielegalnie zajmują produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe lub środki odurzające takie jak oleje CBD, produkty konopne, produkty zawierające THC, HHC, HHC-O.

Zawiadomienia kierowane przez GIF do organów ściągania dotyczyły też internetowej sprzedaży leków sfałszowanych (np. na potencję lub erekcję) lub produktów niewiadomego pochodzenia w celu wykorzystywania ich niezgodnie ze wskazaniami. Przykładem są leki zarejestrowane do stosowania w leczeniu cukrzycy wykorzystywane do redukcji masy ciała.

Popularną grupę leków oferowanych w sposób niezgodny z prawem w internetowej sprzedaży stanowią produkty zawierające toksynę botulinową,  lidokainę, tetrakainę oraz benzokainę, wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych i medycyny estetycznej.

Procedura działania GIF

GIF skierował 19 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw i ponad 20 wniosków do Prokuratury lub Policji o dokonanie oceny prawnokarnej opisanego stanu faktycznego lub zgromadzonego materiału dowodowego. Główny Inspektor Farmaceutyczny uczestniczył też w ponad 50 postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę oraz inne organy ścigania. Na bieżąco współpracuje z Policją, CBŚP, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, świadcząc pomoc prawną w toku postępowań przygotowawczych (40 udzielonych odpowiedzi).

Równolegle GIF analizuje na bieżąco oferty z produktami leczniczymi na popularnych platformach sprzedaży przez Internet. Przedstawiciele jednej z najpopularniejszych platform sprzedaży w Internecie, po spotkaniu z GIF, zobowiązali się do opracowania rozwiązań technologicznych umożliwiających proaktywne wyszukiwanie ofert leków wystawianych za jej pomocą. Narzędzie ma za zadanie dokonywać bieżącej analizy ofert i w razie wykrycia produktu znajdującego się w Rejestrze Produktów Leczniczych automatycznie zdejmować daną ofertę z platformy.

źródło: Gov.pl