Projekt rozporządzenia w sprawie uproszczenia wzoru zlecenia na wyroby medyczne

 2 minuty

farmaceutka w aptece słucha przełożonego

źródło: Legislacja.rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl

Rozporządzenie określa wzór uproszczonego zlecenia na wyroby medyczne, który będzie mógł być stosowany w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie. Wystawienie uproszczonego wzoru zlecenia będzie dotyczyło wyłącznie kontynuacji zlecenia. We wzorze uproszczonym zrezygnowano z konieczności wskazywania wielu danych, takich jak: dane podmiotu w ramach, którego wystawiono zlecenie oraz uprawnień przysługujących pacjentowi.

Powyższe uzasadnione jest tym, iż dane te są tożsame z danymi znajdującymi się w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą one automatycznie pobierane z pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne po podaniu pierwotnego unikalnego numeru identyfikacyjnego. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że możliwość wystawienia uproszczonego wzoru jest ograniczona do podmiotów, które wystawiły pierwsze zlecenie. Nie jest jednak konieczne, aby zlecenie takie (w ramach tego samego podmiotu) wystawiła ta sama osoba uprawniona do wystawiania zleceń.

Możliwość realizacji zlecenia wystawionego na wzorze uproszczonym nie zostanie w żaden sposób ograniczona i tak jak obecnie pacjent będzie mógł zrealizować zlecenie u dowolnie wybranego świadczeniodawcy.

W przypadku, gdy potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń oraz weryfikacja zlecenia nie będą mogły nastąpić za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, nie będzie możliwości wystawienia uproszczonego wzoru zlecenia na wyroby medyczne. W takim wypadku konieczne będzie wystawienie zlecenia zgodnego ze wzorem określonym na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.