Projekt nowego wykazu substancji psychotropowych i środków odurzających

 2 minuty

cyfryzacja-medycyna

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych – donosi Medexpress.pl.

Zmiany w wykazie

  • W projekcie rozporządzenia zostaje rozszerzony: „Wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii”, zawarty w załączniku nr 1, w części „2. Substancje psychotropowe grupy II-P” o dwa związki chemiczne: ADB-BUTINACA i 3-MMC.
  • Ponadto, uzupełnia się „Wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy”, zawarty w załączniku nr 2, w części „1. Środki odurzające grupy I-N” o trzy związki chemiczne: ETAZEN, ETONITAZEPINĘ i 2-METYLO-AP-237.
  • Nowelizacja wprowadza także zmiany do „Wykazu nowych substancji psychoaktywnych”, zawartego w załączniku nr 3, poprzez dodanie jednego związku chemicznego: 1V-LSD oraz grupy nowych substancji psychoaktywnych VII-NPS – pochodne arylocykloheksyloaminy.
  • W projekcie rozporządzenia zaktualizowano oznaczenie chemiczne dla substancji KETAMINA ujętej w części „2. Substancje psychotropowe grupy II-P” w załączniku nr 1 w lp. 19.

źródło: Medexpress.pl