Prezes NFZ w sprawie pilotażu usług farmaceutycznych dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

 1 minuta

farmaceuta-cudzoziemiec

Samorząd Aptekarski podał do wiadomości zarządzenie nr 48/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Podstawa prawna

Zarządzenie określa:

1) tryb zawierania umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, zwanego dalej „programem pilotażowym”, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

2) warunki realizacji umów, o których mowa w pkt 1;

3) wzór umowy o realizację programu pilotażowego, zwanej dalej „umową

Pełną treść zarządzenia Prezesa NFZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl