Poznaniacy zebrali 11 ton starych leków

 1 minuta

Pomysł na zbiórkę przeterminowanych leków pojawił się 5 lat temu. Idea jest zgodna z europejskimi wytycznymi zabraniającymi wyrzucania starych lekarstw do domowych śmietników. Poznański Zakład Zagospodarowania Odpadów wspólnie z Wielkopolską Izbą Aptekarską przekonał wszystkie poznańskie apteki (w sumie ok. 250 placówek) do umieszczenia specjalnego pojemnika na stare medykamenty. Już w 2007 r. dzięki akcji zebrano 7 890 kg leków, rok później było to już 10 020 kg. Zebrane medykamenty są utylizowane. Gdyby trafiły na wysypisko, groziłoby to skażeniem gruntu.