Ponad 260 mln zł na cyberbezpieczeństwo w szpitalach

 3 minuty

nowe-wytyczne-esc

Szpitale i poradnie psychiatryczne wnioskują o sfinansowanie zakupów teleinformatycznych podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Do tej pory umowy z NFZ podpisało 613 podmiotów na kwotę 261 mln zł. Ruszył też pilotaż szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników POZ.

Wnioski o wsparcie rozwoju cyberbezpieczeństwa

„Rośnie prawdopodobieństwo ataków cybernetycznych, hakerskich na podmioty ochrony zdrowia jako infrastrukturę krytyczną w dobie wojny na Ukrainie. Wzmacniamy bezpieczeństwo szpitali, a więc także pacjentów i ich danych – uważa wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Szpital może wnioskować o dofinansowanie od 300 tys. zł, a poradnie psychiatryczne od 25 tys. zł. na wszystkie zakupy teleinformatyczne podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa. Kwota dofinasowania zależy od wysokości kontraktu z NFZ, ale maksymalnie wynosi 900 tys. zł.

Maksymalną kwotę otrzymały już placówki:

  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu,
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny (UCK WUM),
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Średni poziom finansowania wniosków przez Ministerstwo Zdrowia to obecnie 434 tys. zł. Dziś umowę podpisał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie. Jeszcze blisko 240 mln zł może trafić do placówek na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Pieniądze są wypłacane w ramach refinansowania kosztów poniesionych na podniesienie cyberbezpieczeństwa. Warunkiem zwrotu kosztów jest przeprowadzenie audytu, który wykaże podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostce.

„Oprócz systemów, oprogramowań, które zapewniają prewencję i reakcję w razie zagrożeń cyberbezpieczeństwa konieczna jest edukacja w tym zakresie. Będziemy prowadzić szkolenia w tym zakresie dla pracowników POZ, aby nikt niepowołany nie miał dostępu do danych pacjentów” – wyjaśnił pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Szkolenia będą prowadzone w małych grupach przez trenerów z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy.

źródło: Gov.pl