Polskiego Pacjenta Portret Własny

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny jako pierwsza instytucja w kraju kompleksowo zainteresowała się tą kwestią, próbując jej zaradzić. W 2007 r. ogłosiła konkurs na najlepszy projekt badawczy na ten temat. Przyznano wówczas dwa granty. Obecnie projekty są w trakcie realizacji. Dwa lata później Fundacja zleciła agencji badawczej Pentor Research International przeprowadzenie badań postaw pacjentów wobec zaleceń lekarskich w terapii chorób przewlekłych. Celem była identyfikacja barier utrudniających pacjentom systematyczne stosowanie się do zaleceń lekarza. Wyniki badania w postaci raportu zatytułowanego „Polskiego Pacjenta Portret Własny” dostępne są na stronie www.polpharma.pl, w zakładce „Fundacja”.