Polska w końcówce pod względem oczekiwanej długości życia w UE

 3 minuty

Umieralność mężczyzn jest wyższa niż kobiet zarówno w Polsce jak i w Europie. Polska znajduje się jednak w końcówce europejskiej pod względem przeżywalności mężczyzn – wynika z raportu GUS dotyczącego trwania życia, z którego dane przytacza serwis Politykazdrowotna.com.

Umieralność mężczyzn wyższa niż kobiet

Umieralność mężczyzn zarówno w Europie, jak i w Polsce jest wyższa niż kobiet. Od lat 90. ub.w. różnica ta malała aż do 2014 r., kiedy wyniosła poniżej 8 lat. Od tego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2021 r. wskaźnik wyniósł 7,9 roku.

Wyższa umieralność wśród mężczyzn względem kobiet występuje w niemal wszystkich grupach wieku. Różnica między mężczyznami i kobietami zwiększa się wraz z wiekiem.

W 2021 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 72 lata i było o 0,6 roku dłuższe niż mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 79,8 roku i było o 0,2 roku wyższe niż kobiet na wsi. Różnica między kobietami a mężczyznami mieszkającymi w miastach wynosiła 7,8 roku (w 1991 r. – prawie 9; w 2001 – 7,8), natomiast na wsi – 8,2 roku (w 1991 r. – 9,7, w 2001 – 8,8).

Trwanie życia według województw

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2021 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 3 lata. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie lubelskim (70,5 roku), natomiast najdłużej w województwie małopolskim (73,5 roku). Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,1 roku. Kobiety żyją najkrócej w województwie kujawsko-pomorskim i śląskim (78,9 roku), z kolei najdłużej w małopolskim (81 lat).

Wyższa umieralność wśród mężczyzn względem kobiet jest również widoczna we wszystkich województwach. W 2021 r. dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet była największa w podlaskim (8,9 roku), a najmniejsza w pomorskim (7,4 roku).

Dane europejskie

Polska, pod względem oczekiwanej długości trwania życia mężczyzn (72,5 roku), zajmowała dopiero 28 miejsce spośród 35 krajów uwzględnionych w bazach Eurostatu, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Litwę, Rumunię, Łotwę, Serbię, Macedonię Północną oraz Węgry. W przypadku kobiet Polska (80,7 roku) była nieco wyżej w tym zestawieniu tj. na 25 miejscu, gdyż oprócz wymienionych wyżej krajów dodatkowo przeciętne trwanie życia było dłuższe niż w Czarnogórze, Albanii i Słowacji.

źródło: Politykazdrowotna.com