Pół miliona bez kolejki

 1 minuta

źródło: Rzeczpospolita

Zgodnie z nowymi przepisami świadczeniodawca będzie miał obowiązek udzielania świadczeń w dniu zgłoszenia, poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących. Jeśli nie będzie to możliwe, będzie musiał wyznaczyć inny termin, także poza kolejnością przyjęć. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będą mogły być udzielane później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Osoby te będą obsługiwane poza kolejnością także w aptekach.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zajmie się monitorowaniem przestrzegania nowych przepisów. W tym celu powstanie centralny rejestr uprawnionych do przywilejów określonych w ustawie. Będą one na bieżąco przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.