Pierwszy w Polsce wydrukowany implant kości żuchwy

 3 minuty

To pierwszy w Polsce implant wykonany tą technologią. Stworzyła go białostocka spółka ChM. Indywidualny wszczep został zastosowany u 78-letniego pacjenta, któremu z powodu choroby nowotworowej usunięto znaczną część żuchwy. Bezpośrednio po zabiegu kikuty żuchwy unieruchomiono tytanową płytą rekonstrukcyjną. Płyta utrzymywała prawidłową pozycję kikutów żuchwy, jednak nie odtwarzała ubytku kostnego i defektu twarzy.

Jak podkreśla kierownik Kliniki, prof. Stanisława Zyta Grabowska, standardowym postępowaniem w takim przypadku jest jednoczasowe odtworzenie ubytku kostnego wolnym własnym przeszczepem kości (np. kości strzałkowej) na zespoleniach mikrochirurgicznych. U danego pacjenta zastosowanie takiego rozwiązania było niemożliwe z uwagi na poważne obciążenia ogólnoustrojowe. Po pewnym czasie użytkowania, tytanowa płyta pękła.

Wtedy pojawił się pomysł zastosowania innowacyjnego rozwiązania, polegającego na stworzeniu implantu indywidualnego dla tego chorego w technologii druku 3D. Implant powstał na podstawie obrazu z tomografii komputerowej, na bazie którego po odpowiednim przetworzeniu, specjaliści z ChM stworzyli jego projekt. Na tej podstawie w drukarce 3D „wydrukowano” implant ze stopu tytanu będący idealnym odwzorowaniem brakującego fragmentu kości.

Strony: 1 2