Pielęgniarki z rezerwą o możliwości wypisywania recept

 2 minuty

Prawo wypisywania recept przez pielęgniarki

Zgodnie z projektem ustawy, recepty na niektóre leki będą mogły wypisywać pielęgniarki i położne, które mają tytuł magistra. Uprawnienie będzie dotyczyło produktów zawierających określone substancje czynne, które zostaną wskazane przez ministra w rozporządzeniu. Pielęgniarki, które mają ukończony licencjat, będą uprawnione do kontynuacji leczenia zleconego przez lekarza. Jedne i drugie będą mogły wystawiać skierowania na wykonanie badań diagnostycznych, które też zostaną określone w rozporządzeniu. Nowe uprawnienia zyskają w 2016 r.

Warunkiem ich zdobycia będzie ukończenie specjalistycznego kursu i podpisanie z NFZ umowy uprawniającej do wystawiania recept refundowanych.

Polskie pielęgniarki przyjęły te propozycje z rezerwą. – Nie mówimy nie, ale wskazujemy, że oznacza to przekazanie nam nowych zadań. Najważniejszy powód, dla którego mocno się zastanawiamy, to niedobór pielęgniarek i położnych – wskazuje Grażyna Rogala Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Natomiast Longina Kaczmarska, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, dodaje, że zwiększenie obowiązków powinno wiązać się z dodatkowymi środkami na wynagrodzenia. Pielęgniarki wskazują też, że konieczne będą zmiany w kształceniu podyplomowym.