Pielęgniarki mają uzyskać uprawnienie m.in. do wykonywania szybkich badań USG w stanach nagłych

 2 minuty

pielegniarka-leki-zamienniki_www

Możliwość wykonywania przez pielęgniarki badania USG według protokołów ratunkowych, rozszerzenie zakresu leków podawanych przez nie samodzielnie w stanach ostrej niewydolności krążenia czy krwawienia – to niektóre zmiany planowane przez resort zdrowia.

Uprawnienia pielęgniarek

Ministerstwo Zdrowia skierowało we wtorek do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

W obecnym stanie prawnym pielęgniarki systemu nie mają uprawnień do wykonywania szybkich badań USG w ramach diagnostyki stanów nagłych. Zdaniem wnioskodawców, zachodzi też potrzeba rozszerzenia zakresu leków możliwych do samodzielnego podawania przez pielęgniarki systemu w zespołach ratownictwa medycznego w takich stanach, jak ostra niewydolność krążenia, ostry zespół wieńcowy i krwawienia.

Co wprowadza projektowane rozporządzenie?

  • Projektowane rozporządzenie wprowadza możliwość wykonywania przez pielęgniarki badania USG według wybranych protokołów, mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
  • W projekcie dodano również przepis dotyczący pobierania materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych i wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów. Projektowane rozporządzenie rozszerza ponadto katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez pielęgniarkę systemu o lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego, lek przeciwpłytkowy podawany w ostrych zespołach wieńcowych, jako przygotowanie do angioplastyki, a o lek o działaniu przeciwkrwotocznym.
  • W rozporządzeniu zrezygnowano z określania dróg podania produktów leczniczych, gdyż wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego. Natomiast zachowane zostały dotychczasowe wymogi dotyczące podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, warunkowane posiadaniem właściwego kursu lub specjalizacji. (PAP)

źródło: PAP