Papierowe recepty na leki psychotropowe tylko do końca listopada br.

 3 minuty

cyfryzacja-medycyna

Od 1 grudnia br. leki psychotropowe można będzie wykupić już tylko na podstawie e-recepty – przypomina serwis Politykazdrowotna.com. Jeśli ktoś ma jeszcze papierową receptę na taki preparat i chce ją zrealizować, ma na to czas tylko do końca listopada.

Leki psychotropowe – wyłącznie elektroniczne recepty

Papierowych recept na leki psychotropowe nie można wystawiać już od 1 listopada br., ale w obiegu są jeszcze papierowe, wydane przed tą datę. Pacjenci, którzy jeszcze je mają i chcą otrzymać lek w aptece, powinni zrealizować papierową receptę do 30 listopada – przypominają resort zdrowia i NFZ.

Od 1 listopada 2023 r. recepty na środki odurzające lub substancje psychotropowe mogą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Pacjent, który otrzymuje taką receptę, ma 30 dni na jej wykupienie. Pacjent nie mógł jej wykupić w sytuacji, gdy lekarz omyłkowo wystawił receptę papierową po 1 listopada. Warto przypomnieć, że żadna recepta na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową nie może być wystawiona z odroczonym terminem jej realizacji, czyli „od dnia” – podaje serwis Pacjent.gov.pl.

Jak otrzymać leki psychotropowe?

2 sierpnia 2023 r. weszły zmiany, które mówią, że zanim lekarz przepisze pacjentowi środki odurzające lub psychotropowe, ma obowiązek sprawdzić, jakie leki już tej osobie przepisano. Musi zweryfikować, co pacjent zażywa i w jakich dawkach. Aby spełnić te wymogi prawne, może poprosić o udostępnienie historii dotychczasowych recept. Jeśli lekarz nie sprawdzi historii recept pacjenta, to system mu o tym przypomina. Jednak – do końca tego roku – system nie blokuje możliwości wystawienia e-recepty na te leki.

„Bez badania lekarz wystawi Ci e-receptę na te preparaty, jeśli od czasu ostatniego badania minęło mniej niż 3 miesiące. Jeśli więcej – musisz przejść badanie. Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady” – czytamy w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Historia recept

Przy tak sformułowanych zasadach, pacjenci pytają, jak maja udostępnić wymaganą historię recept lekarzowi? Prawodawca informuje, że można to zrobić przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację na telefon mojeIKP lub kod, który podczas wizyty dostanie się SMS-em na telefon. Historii swoich recept nie trzeba pokazywać swojemu lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ponieważ ma dostęp do pełnej informacji o historii leczenia pacjenta. Nie jest też konieczne, gdy w poradni przyjmie nas inny lekarz w zastępstwie naszego lekarza POZ. Pracując w tej samej poradni POZ, ma dostęp do naszej historii leczenia.

W przypadku, gdy zagrożone jest życie osoby, która wymaga zastosowania leku psychotropowego, pracownik medyczny (np. ratownik, lekarz na SOR) otrzyma na 24 godziny dostęp do historii jego recept.

źródło: Politykazdrowotna.com