Pacjent ma prawo złożyć skargę do NFZ – jak to zrobić?

 2 minuty

nia-nowa-siedziba

Brak kontaktu telefonicznego z placówką medyczną, brak możliwości umówienia się na wizytę w tym samym dniu czy odmowa zapisania do lekarza, to najczęstsze skargi, które do nas wpływają – wymienia w serwisie Medexpress.pl, Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach.

Nieprawidłowości w placówkach medycznych

„Cieszy nas fakt, że liczba skarg z roku na rok maleje. Jednak wciąż docierają do nas sygnały dotyczące nieprawidłowości w placówkach medycznych – mówi Agnieszka Białas-Sitarska i przypomina, w jakich sytuacjach pacjent ma prawo do złożenia skargi do NFZ.

Może to zrobić, jeśli:

 • odmówiono mu zapisania się do lekarza;
 • odmówiono mu wykonania świadczenia;
 • kazano mu zapłacić za świadczenie, które powinno być wykonane w ramach ubezpieczenia (bezpłatnie dla pacjenta);
 • ma trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy możliwe są tylko osobiście lub w wyznaczone dni;
 • lekarz nie przyjmuje pacjentów w godzinach, w których powinien;
 • otrzymał receptę bez refundacji, która mu przysługuje.

Skargę na placówkę, która ma umowę z NFZ, można złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ lub centrali NFZ w Warszawie.

Jak złożyć skargę?

 • pisemnie;
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • za pomocą poczty elektronicznej;
 • ustnie (w danej placówce, do protokołu).

Co powinna zawierać skarga?

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres);
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy;
 • precyzyjny opis zdarzenia;
 • jeżeli skarga jest składana w imieniu osoby trzeciej – pisemne upoważnienie.

źródło: Medexpress.pl