Otyłość i cukrzyca niezależnymi czynnikami ryzyka raka wątroby

 2 minuty

źródło: Medexpress.pl

Rak wątrobowokomórkowy nie należy wprawdzie do nowotworów najczęstszych, ale bez wątpienia jest jednym z najgroźniejszych. W USA rozpoznaje się go u ok. 39 tys. osób rocznie. Dla ok. 27 tys. choroba kończy się zgonem. Dane dotyczące zachorowalności i umieralności na ten nowotwór w Polsce dostępne są tutaj. Objawy choroby pojawiają się zwykle dopiero w jej zaawansowanej fazie, dlatego też na uratowanie pacjenta często jest za późno. Nawet jeśli raka wątroby uda się rozpoznać zanim da przerzuty, wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi jedynie 30,5 procent. Przyczyny powstawania raka wątroby nie zostały w pełni poznane. Uważa się, że najistotniejszym czynnikiem etiologicznym jest wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. W krajach zachodnich ważnymi czynnikami ryzyka są alkoholowa marskość wątroby i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Do innych czynników należą: aflatoksyny zawarte w żywności, niektóre choroby metaboliczne, wieloletnie stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, pierwotna marskość żółciowa wątroby, schistosomatoza i palenie papierosów. Naukowcy z National Cancer Institute postanowili sprawdzić, czy obserwowany wzrostowy trend częstości zachorowań na raka wątroby jest związany z rosnącym odsetkiem ludzi dotkniętych otyłością i cukrzycą typu 2. Analiza objęła dane ponad 1,5 mln Amerykanów, pochodzące z 14 różnych badań. Na cukrzycę typu 2. chorowało 6,5 proc. uczestników. Rak wątroby pojawił się u 2162 osób. Okazało się, że wzrost wskaźnika BMI o 5 wiąże się z 38-proc. wzrostem ryzyka zachorowania na raka wątroby u mężczyzn i 25-proc. u kobiet. Obliczono też zależność pomiędzy obwodem brzucha a ryzykiem pojawienia się tego nowotworu – rosło ono o 8 proc. na każde dodatkowe 5 cm. Z kolei pacjenci z cukrzycą typu 2. wykazywali (niezależnie od BMI) 2,61 razy wyższe ryzyko raka wątroby w porównaniu do osób bez cukrzycy.