Organizacje branżowe w sprawie kar za brak ciągłości dostaw leków

 3 minuty

nra-podatek-roczny-stanowisko

Przedstawiciele organizacji branżowych skierowali do Ministra Zdrowia wspólne oświadczenie w sprawie możliwych kar za brak ciągłości w dostawach leków – informuje serwis Pulsfarmacji.pl. W dokumencie zwracają się do MZ z prośbą o wyjaśnienie podstaw do wszczynania postępowań administracyjnych.

Postępowania administracyjne wszczynane przez MZ

„W ostatnim czasie dochodzą do nas informacje na temat wszczynania przez Ministra Zdrowia postępowań administracyjnych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (,,Ustawa”) w sprawie nakładania kar z tytułu rzekomego braku zapewnienia w roku 2022 ciągłości dostaw leków objętych refundacją i/lub ich deklarowanej rocznej wielkości” – podano w dokumencie.

Kara wyłącznie w razie niezaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców

Jak wskazują przedstawiciele organizacji branżowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy nałożenie kary może nastąpić wyłącznie w razie niezaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców.

„Mając na uwadze powyższe, a także zasadę ekonomiki postępowań, wszczęcie postępowania administracyjnego powinno być poprzedzone co najmniej wstępnym ustaleniem (podlegającym weryfikacji w ew. późniejszym postępowaniu administracyjnym), że w danym przypadku potrzeby świadczeniobiorców nie zostały zaspokojone” – zwrócono uwagę.

Wszczynanie postępowań może obciążyć środki publiczne

W ocenie przedstawicieli organizacji farmaceutycznych, wszczynanie postępowań w sprawie nałożenia kary, w przypadku jedynie arytmetycznej różnicy między wielkością dostawy wynikającą z ustawowych zobowiązań, wydaje się nieuzasadnione, gdyż w ogromnej większości przypadków będzie ono prowadzić do umorzenia postępowań administracyjnych. Tym samym działanie takie skutkować będzie zbędnym wydatkowaniem środków publicznych i niepotrzebnymi wysiłkami firm w związku z udziałem w takich postępowaniach.

Organizacje branżowe zwróciły się do ministra z zapytaniem czy zamierza, w odniesieniu do roku 2022, wszczynać postępowania na podstawie stwierdzenia we wszystkich przypadkach arytmetycznej różnicy dostaw w porównaniu do wielkości wynikającej ze zobowiązań wnioskodawców czy jedynie w tych przypadkach, w których według danych zgromadzonych przez ministra doszło do niezaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców.

Pod listem podpisali się: Krzysztof Kopeć – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA, Paulina Skowrońska – dyrektor POLFARMED, Michał Byliniak – Dyrektor Generalny INFARMA.

źródło: Pulsfarmacji.pl