Opublikowano rozporządzenie w sprawie postępowania z psychotropami

 1 minuta

Aptekarz przed komputerem

źródło: Rynekaptek.pl

Rozporządzenie określa:

  1. podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1, lub ich preparatów, oraz środków zastępczych, uzyskanych w drodze czynności i działań przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej przy wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.1)
  2. szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia środków narkotycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia (ogłoszenie rozporządzenia – 19 kwietnia br.).

Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.