Opublikowano projekt styczniowej listy refundacyjnej

 1 minuta

Projekt nowej listy leków refundowanych, która miałaby obowiązywać od stycznia 2022 r., został opublikowany przez resort zdrowia. Projektowany wykaz dotyczy jedynie obszaru refundacji aptecznej.

Mowa o projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, projekt obwieszczenia dotyczy jedynie obszaru refundacji aptecznej (załączniki A1, A2, A3, D oraz E). Zgodnie z zapewnieniami resortu, projekt zawierający informacje w pełnym zakresie, tj. włącznie z obszarem programów lekowych i chemioterapii, zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

Na stronie MZ znajdą Państwo następujące załączniki:

  • podstawy limitu apteka;
  • projekt załącznika do obwieszczenia;
  • zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta;
  • zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty.

źródło: Gov.pl