Opublikowano projekt rozporządzenia ws. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 2 minuty

farmaceuta sięga po leki

źródło: Rynekaptek.pl / Legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od dłuższego czasu w kierunku istotnego usprawnienia procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne zarówno przez pacjentów jak i przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych, w tym ograniczenia liczby danych zamieszczanych w ww. dokumentach.

Jak donosi Rynekaptek.pl, rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji oraz wprowadza nowe wzory zleceń, ponadto uwzględnia zmiany zakresu danych jakie obejmują zlecenia, a których wprowadzenie przewiduje procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 471), który jest przedmiotem prac parlamentarnych (druk nr 3409).

Proponuje się, aby zawarte w projekcie przepisy weszły w życie z dniem 1 września 2019 r. jako konsekwencja wejścia w życie zmian wynikających z ww. projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.