Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ws. recept

 1 minuta

 

Projekt rozporządzenia z 15 stycznia 2019 r. stanowi zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept i ma na celu doprecyzowanie kwestii realizacji recept w postaci papierowej.

W projekcie zaproponowano nowe brzmienie przepisu w par. 7 w ust. 5a w pkt 2 lit. a. Proponuje się, aby w przypadku realizacji recept w postaci papierowej w Dokumencie Realizacji Recepty dla recept nierefundowanych (na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji), na których nie wpisano numeru REGON, nie było obowiązku wpisywania ww. numeru. Dotyczy to również recept wystawianych “pro auctore” i pro familiae“.

Z uwagi na techniczny charakter zmiany, a także jej korzystny wpływ na adresatów, proponuje się, aby zawarty w projekcie przepis wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełna treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

 

źródło: Egislacja.rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl