Od 21 lutego br. można wykonywać badania trzeźwości w miejscu pracy

 3 minuty

alko-testy

Do ogłoszenia zostało skierowane rozporządzenie Ministra Zdrowia określające m.in. warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika – donosi serwis Politykazdrowotna.com. Przepisy wchodzą w życie 21 lutego br.

Badanie trzeźwości pracowników

Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników będzie możliwe dzięki zmianom w Kodeksie pracy. Nowelizacja tej ustawy nie oznacza jednak, że pracodawca w każdej sytuacji będzie mógł wymagać od swojego podwładnego wykonania takiego badania. Kontrola trzeźwości będzie dozwolona jedynie, jeśli będzie ona niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują kontrolę w dwóch trybach: prewencyjnym i „w przypadku uzasadnionego podejrzenia pracodawcy”. Ponadto, dzięki nowelizacji ustawy, badaniu będzie mógł zostać poddany pracownik zatrudniony zarówno na umowę o pracę, jak i ten zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie czy B2B).

Rozporządzenie MZ określa warunki badań trzeźwości

Szczegółowo warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracownika określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z jego treścią, badania na obecność alkoholu obejmują badanie wydychanego powietrza (które powinno być wykonywane w pierwszej kolejności) lub badanie krwi.

Badanie wydychanego powietrza będzie można przeprowadzać takimi metodami, jak:

  • spektrometrii w podczerwieni,
  • utleniania elektrochemicznego.

Do obu metod należy stosować urządzenie elektryczne z ustnikiem, który każdorazowo przed przeprowadzeniem pomiaru musi być wymieniany, a jego opakowanie otwierane w obecności osoby badanej.

Badanie krwi natomiast polega na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych: metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną) albo metodą chromatogragii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych.
Rozporządzenie określa również w jaki sposób należy sporządzić protokół z badania analizatorem wydechu i badania krwi.

Badana będzie nie tylko obecność alkoholu

Oprócz alkoholu, pracodawca będzie mógł zlecić badanie pracownika pod kątem bycia pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, czyli m.in. opioidów, amfetaminy czy kokainy. W takich przypadkach będą wykonywania badania krwi oraz moczu, ale także przy użyciu metod, które nie wymagają badania laboratoryjnego.

Jeśli w ramach przeprowadzonej kontroli trzeźwości pracownika badanie wykaże obecność alkoholu powyżej 0,2 promila, pracodawca może nie dopuścić takiego pracownika do pracy.

źródło: Politykazdrowotna.com