Od 11 stycznia br. nowe wymogi dla aptek

 4 minuty

szczepienie-obowiazkowe-zawody

Z dniem 11 stycznia br. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia dotyczącego wymagań lokalowych dla aptek, które prowadzą szczepienia – przypomina serwis Rynekzdrowia.pl. Czas na dostosowanie się placówek to 1 września 2022 r.

11 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Wprowadzają one zmiany w zakresie wymogów lokalowych aptek, które chcą dokonywać szczepień przeciwko grypie i COVID-19.

Na początku grudnia 2021 r. resort zdrowia przedstawił projekt, w którym wymienił np. szatnię i izbę przyjęć. Pomysł resortu został oceniony przez Naczelną Izbę Aptekarską i samych farmaceutów jako absurdalny. Po konsultacjach zmieniono wymagania.

Szczepienia w pokoju opieki farmaceutycznej

Zgodnie z nowelą, w przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 lub grypie, lub opieki farmaceutycznej, mogą one zostać przeprowadzone w:

1) pokoju opieki farmaceutycznej stanowiącym:

 • oddzielne pomieszczenie albo
 • wyodrębnioną część izby ekspedycyjnej, oddzieloną od pozostałej części izby ekspedycyjnej ściankami działowymi, w tym przesuwnymi, pod warunkiem że zagwarantuje to pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, z wejściem z izby ekspedycyjnej;

2) pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym – pod warunkiem:

 • zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz
 • wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

Umywalka, przysłowiowy wieszak i zamykana szafa

Rozporządzenie wymienia też podstawowe wyposażenie apteki:

 • stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu przeprowadzanych szczepień ochronnych lub opieki farmaceutycznej,
 • zestaw do wykonywania iniekcji,
 • zestaw do wykonania opatrunków,
 • pakiety odkażające,
 • środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice),
 • umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji – umywalka mobilna,
 • dozownik z mydłem w płynie,
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
 • roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 μg/0,3 ml, lub 150 μg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml – w celu zastosowania u pacjenta poddawanego szczepieniu w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego,
  termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem szczepienia,
  sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką,
 • miejsce pozwalające na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się szczepieniu,
 • pojemniki na zużyte igły i strzykawki oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne;
 • w archiwum – zamykana na klucz szafa przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów poddanych szczepieniu ochronnemu lub opiece farmaceutycznej.

Na dostosowanie się do tych wymogów apteki mają kilka miesięcy, bowiem do 1 września 2022 r. szczepienia ochronne przeciw COVID-19 lub grypie mogą być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotychczasowych.

Treść znowelizowanego rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Rynekzdrowia.pl