Obowiązek złożenia sprawozdania o odpadach

 1 minuta

źródło: Rynekaptek.pl / Dia.com.pl

DIA przypomina o konieczności sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Posiadacz odpadów (apteka) zobowiązany jest przekazać zestawienie zbiorcze za rok poprzedni w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca każdego roku Marszałkowi Województw właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów bez względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów.

Oprócz zbiorczego zestawienia danych o wytworzonych odpadach w roku kalendarzowym apteka zobowiązana jest również do złożenia informacji o wytworzonych odpadach. Jednak większość aptek złożyła już taką informację w roku 2011 lub w latach poprzednich i dlatego w tym roku apteki te powinny złożyć jedynie zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach w roku ubiegłym.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.