NRL wygrała spór z UOKiK o homeopatię

 1 minuta

źródło: Rp.pl

Sąd uchylił karę 50 tys. zł, którą UOKiK nałożył na samorząd za naruszenie w tym przypadku zasady konkurencji – podaje „Rzeczpospolita”. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił pozew samorządu lekarskiego i uchylił decyzję prezesa UOKiK o nałożeniu kary pieniężnej. Wyrok jest nieprawomocny. Przyczyną tego precedensowego procesu było stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z 2008 r. i jej negatywna ocena stosowania homeopatii i „pokrewnych nienaukowych metod przez niektórych lekarzy”