NRA w sprawie prowadzenia apteki w ramach spółek jawnych i partnerskich

 2 minuty

gus-apteki-dane

Samorząd Aptekarski wydał stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przepisów dotyczących prowadzenia lub kontrolowania aptek ogólnodostępnych przez farmaceutów działających jednoosobowo lub w ramach spółek jawnych i partnerskich (tzw. przepisy o aptece dla farmaceuty).

Spójki jawne i partnerskie – stanowisko NRA

W związku z szeregiem informacji rozpowszechnianych w przestrzeni publicznej, w których podważana jest zasadność przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zawartych:

  • w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015), zwanej dalej także „ustawą ADA.1”, oraz
  • w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1859), zwanej dalej także „ustawą ADA.2”,

Naczelna Rada Aptekarskiej za konieczne uznaje przedstawienie stanowiska samorządu zawodu farmaceuty w sprawie przepisów dotyczących aptek ogólnodostępnych prowadzonych przez farmaceutów w ramach działalności jednoosobowej lub w ramach spółek jawnych i partnerskich (tzw. przepisy o aptece dla farmaceuty).

Pełną treść stanowiska NRA znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl