Nowy statut Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

 2 minuty

gif

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu – informuje serwis Medexpress.pl.

Jakie zmiany wnosi nowy status?

Statut zakłada zmianę struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przez dokonanie podziału na część inspekcyjną oraz część dotyczącą realizacji zadań nadzorczych innych niż inspekcje.

Zmiana struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego będzie polegać na dokonaniu podziału na część inspekcyjną oraz część dotyczącą realizacji zadań nadzorczych innych niż inspekcje. W chwili obecnej inspekcje przeprowadzają inspektorzy ds. wytwarzania, którzy są usytuowani w Departamencie Inspekcji do Spraw Wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz inspektorzy ds. obrotu hurtowego, którzy są usytuowani w Departamencie Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

W celu bardziej efektywnego zarządzania systemem inspekcji przewiduje się, że wszyscy inspektorzy będą usytuowani w jednym departamencie – Departamencie Inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto zadania niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem inspekcji zostaną przeniesione z Departamentu Inspekcji do Spraw Wytwarzania do nowego departamentu – Departamentu Nadzoru Farmaceutycznego.

Cel zmiany

Zmiana ma przyczynić się do poprawy efektywności działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, gdyż każdy departament będzie wykonywał czynności jednego rodzaju. Przykładowo nadzór nad jakością produktów leczniczych, który nie wiąże się bezpośrednio z przeprowadzaniem inspekcji zostanie umiejscowiony w Departamencie Nadzoru Farmaceutycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie dnia 17 sierpnia 2023 r.

źródło: Medexpress.pl