Nowe terapie stwardnienia rozsianego rekomendowane przez AOTM

 3 minuty

źródło: AOTM

  • Rada zarekomendowała objęcie refundacją toksyny botulinowej typu A w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów dorosłych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, w ramach programu lekowego, i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.
  • Rada poparła objęcie refundacją interferonu beta 1a w ramach programu lekowego „Leczenia stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”, w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie, pod warunkiem określenia kryteriów zakończenia leczenia, w razie braku skuteczności leczenia, analogicznie do kryteriów określonych przez NICE w 2013 r.
  • Rada uznała za zasadne objęcie refundacją octanu glatirameru w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane w postaci rzutowo-remisyjnej w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” powyżej przewidzianych treścią aktualnego programu 60 miesięcy, w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.
  • Rada wydała pozytywną opinię ws. objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających budezonid, w zakresie stosowania, dawkowania lub sposobu podawania we wskazaniach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego – postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Zdaniem Rady lek powinien być wydawany choremu za odpłatnością ryczałtową, w ramach istniejącej grupy limitowej (11.0, kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy – budezonid).

    Strony: 1 2