Nowe pozycje w katalogu badań diagnostycznych w POZ

 2 minuty

małpia ospa

Do katalogu świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej dodano kilka nowych badań – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Taka zmiana ma m.in. pozwolić lekarzom POZ na podjęcie leczenia bez konsultacji specjalistycznych.

Nowe badania w katalogu

Jak donosi Politykazdrowotna.com, do świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dodano następujące badania biochemiczne i immunochemiczne:

  • ferrytyna,
  • witamina B12,
  • kwas foliowy,
  • anty-CCP,
  • CRP – szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. r.ż.),
  • przeciwciała anty-HCV,
  • transglutaminaza tkankowa.

Dodano również badanie kału – antygenu H. pylori w kale oraz badanie mikrobiologiczne – Strep-test.

Uzasadnienie decyzji

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że dzięki dodaniu tych badań diagnostycznych do katalogu świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, lekarze POZ będą mogli:

  • podjąć leczenie bez konieczności konsultacji specjalistycznych,
  • podjąć leczenie bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych,
  • podjąć leczenie bez wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy do leczenia specjalistycznego.

Proponowana zmiana ma pozwolić diagnozować i leczyć większą liczbę chorób przez lekarza POZ. Tym samym jest to element realizacji nowej polityki resortu zdrowia, nastawionej na profilaktykę.

Resort zdrowia dodaje, że wprowadzenie do finansowania badań różnicujących przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłynie na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza u dzieci.

Uwagi do projektu

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji. Na zgłaszanie uwag zostanie przeznaczonych 21 dni. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że nowa propozycja prawna wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

źródło: Politykazdrowotna.com