Nowe lasy z Polpharmą!

 4 minuty

las

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Zalesianie Polski nowymi lasami odbywa się zgodnie z zasadą: jedno spotkanie online > 5 minut na linii przedstawiciel Polpharmy – lekarz/farmaceuta to 1 m2 lasu zasadzonego przez Polpharmę. Finał akcji i sadzenie nowych lasów nastąpi wiosną 2021 r.

Spotkania online, czyli e-wizyty, przyczyniają się do ochrony naszego klimatu wielowymiarowo. To redukcja emisji spalania paliw kopalnych poprzez ograniczenie jazdy samochodem oraz ochrona polskich drzew dzięki wykorzystywaniu w rozmowach e-materiałów, a nie tradycyjnych materiałów drukowanych.

Jak mówi Agata Łapińska, Dyrektor Marketingu HCP Polpharmy: Po raz pierwszy zaangażowaliśmy tak dużą grupę lekarzy i farmaceutów w ochronę naszego klimatu oraz we wspólne zalesianie Polski. Naszym celem jest także wspieranie lekarzy i farmaceutów w pogłębianiu wiedzy i praktyki z zakresu odbywania e-wizyt, które stają się nieodłącznym elementem cyfryzacji ochrony zdrowia.

Działania Polpharmy zwiększą liczbę lasów naturalnych, których obecnie Polsce brakuje.

Jak mówi Anna Derda z Fundacji Las na Zawsze: Nasza współpraca wspiera ideę renaturalizacji terenów porolnych, nieużytków, które przywracamy naturze i oddajemy jej we władanie na zawsze. Bo choć lesistość Polski statystycznie wciąż wzrasta, to musimy mieć świadomość, że mowa tutaj w dużej mierze o lasach gospodarczych. Obszary lasów naturalnych i terenów pozostawianych bez ingerencji ludzkiej to wciąż bardzo niewielki procent w porównaniu z tym, jak wiele obszarów eksploatujemy przy produkcji drewna.
Wszyscy wiemy, że lasy są ważne. Nie zawsze jednak wiemy, jakie lasy są dla ochrony klimatu najważniejsze. Jak mówi Anna Derda z Fundacji Las na Zawsze: Dzięki akcji „Zadbajmy o dobry klimat” posadzimy lasy Na Zawsze – dlatego, że zabezpieczamy ziemię formalnie i finansowo przed wycinką, ale też dlatego, że bioróżnorodny i zróżnicowany wiekowo las jest najzdrowszy. A takich lasów w dobie postępujących zmian klimatycznych potrzebujemy najbardziej. To właśnie takie lasy są dużo bardziej odporne na pożary, silne wiatry, czy gradację owadów, które niewątpliwie będą czekały nas w przyszłości. Lasy, a w szczególności te z bogatą warstwą podszytu, świetnie zatrzymują wodę, z którą Polska ma obecnie coraz większy problem. Obniżają też temperaturę i zwiększają wilgotność. Z Lasów Na Zawsze Polpharmy nie będzie pozyskiwane drewno i nie będzie usuwane „martwe drewno”, które jest skarbnicą życia dla wielu gatunków organizmów, często zagrożonych wyginięciem. Nasze lasy będą też mogły się zestarzeć, a więc skumulowany w nich dwutlenek węgla nie zostanie gwałtownie zwrócony do atmosfery, co ma miejsce w czasie procesu spalania drewna.

Jak dodaje Agata Łapińska, Dyrektor Marketingu HCP Polpharmy: Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród naszych klientów, co tylko potwierdza, że każdy z nas odczuwa potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych, dla środowiska lub dla naszej planety. Jestem dumna, że posadzimy prawdziwe lasy, które będą rosły setki lat. Będą to wyjątkowe tereny, na których wraz z fundacją zainicjujemy procesy lasotwórcze. Będą tam rdzenne drzewa liściaste i krzewy, co zagwarantuje bioróżnorodność. Dzięki temu będą to lasy atrakcyjne do zasiedlenia dla ptaków i owadów. Mam nadzieję, że nasza akcja, która opiera się na działaniach ekologicznych, ale i edukacyjnych pozostawi przyszłym pokoleniom wiele dobrego.

Nowe lasy sadzone będą wiosną 2021 r.

Dowiedz się więcej na www.ekowizyta.pl lub u przedstawiciela Polpharmy.

—————————————————– R E K L A M A —————————————————