Nowa wersja komunikatu LEK dostosowana do wymagań dot. leków recepturowych

 2 minuty

tlenek-cynku-receptura

NFZ przygotował nową wersję komunikatu elektronicznego LEK. Powodem aktualizacji wzoru są nowe wymagania sprawozdawcze dla leków recepturowych, związane z opublikowaniem wykazu limitów cen surowców farmaceutycznych – wyjaśnia serwis „Puls Farmacji”.

Nowa wersja wzoru komunikatów elektronicznych

Z uwagi na nowe wymagania sprawozdawcze dla leków recepturowych, związane z opublikowaniem wykazu limitów cen surowców farmaceutycznych i obsługą słownika surowców farmaceutycznych, wprowadzona została nowa wersja wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 3.1).

Jakie zmiany w komunikacie LEK?

W wersji 3.1. komunikatu XML LEK wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W elemencie “składnik” dodano 3 nowe atrybuty:

  • cena nabycia netto przez aptekę 1 jednostki miary danego surowca farmaceutycznego zastosowanego do sporządzenia leku recepturowego (skladnik/@cena-netto-jm-sklad)-Id surowca farmaceutycznego (np. skladnik/@id-surowca),
  • występujący na obowiązującym wykazie limitów cen surowców farmaceutycznych w dniu realizacji recepty (wydania leku recepturowego),
  • dopłata pacjenta z tytułu przekroczenia limitu ceny surowca związana z danym składnikiem (skladnik/@dopl-przek-limit).

2. W elemencie „lek-opakowanie” uszczegółowiono zapisy w kolumnie Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia dotyczące atrybutów lekopakowanie/@wartosc, lek-opakowanie/@refundacja i lekopakowanie/@doplata.

Komunikat elektroniczny LEK w wersji 3.1 zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., czyli od pierwszego okresu rozliczeniowego.

źródło: Puls Farmacji