Nowa procedura zmiany kierownika apteki

 2 minuty

Od 16 kwietnia 2021 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o zawodzie farmaceuty, zmiana kierownika apteki dokonywana jest w ramach procedury prowadzonej przez WIF – informuje Rynekaptek.pl, powołując się na komunikat Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest poinformować WIF o zamiarze zmiany kierownika apteki najpóźniej na 30 dni przed planowana datą zmiany, a w przypadku zdarzeń, na które podmiot ten nie miał wpływu – niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia – przypomina w komunikacie mgr farm. Alina Górecka, Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, o czym donosi Rynekaptek.pl. To WIF, w ramach realizowanej procedury, zwraca się do właściwej miejscowo rady okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta (kandydat na kierownika apteki) jest członkiem o wydanie opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki. Wszelkie czynności dokonywane w tym zakresie przez właściwą radę okręgowej izby aptekarskiej podejmowane mogą być tylko i wyłącznie na wniosek WIF.

Kwestie procedury zmiany kierownika apteki, w szczególności warunków, jakie musi spełniać kandydat oraz wymagań co do wniosku, reguluje art. 88 ust. 2 – 2g Prawa farmaceutycznego (w wersji obowiązującej od dnia 16 kwietnia 2021 r.).

źródło: Rynekaptek.pl