Nominacje profesorskie w Belwederze

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

Akty nominacyjne w dziedzinie nauk farmaceutycznych otrzymali: Krystyna Dzierzbicka (Politechnika Gdańska) i Grzegorz Nałęcz-Jawecki (Warszawski Uniwersytet Medyczny).