Niemal 1/3 populacji to dzieci z problemem i ryzykiem nadmiaru masy ciała

 2 minuty

źródło: Medexpress.pl

Naukowcy zastanawiają się, jak zwiększyć skuteczność zarówno profilaktyki przeciw otyłości jak i interwencji żywieniowych. Co zrobić, żeby uzyskać efekt większej aktywności fizycznej u otyłych dzieci oraz zmiany ich niekorzystnych wzorów zachowań żywieniowych? „Coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że dzieci mające problem z nadmiarem masy ciała pochodzą z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców ma wskaźnik masy ciała większy niż 25. Bardzo często niekorzystne rodzinne wzory żywienia odzwierciedlają się w sposobie żywienia dzieci” – przyznaje prof. dr hab. Halina Weker.

Uczeni zwracają uwagę na konieczność właściwego doboru żywności w diecie małego dziecka, w której należy wykorzystywać świeże warzywa, chude mięso, w której konieczne są produkty mleczne, odpowiednia podaż owoców i ograniczenie spożycia np. soków do ilości mniej więcej 2/3 szklanki w ciągu dnia. Tak naprawdę, powinny to być wszystkie produkty, które są polecane w modelu bezpiecznego żywienia są naturalne, świeże, mało przetworzone. „Na ostatniej konferencji dotyczącej otyłości która odbyła się w Geothenbug w Szwecji przedstawiono badania, z których wynika, że wzorce żywieniowe dzieci otyłych, wiążą się z zachowaniami żywieniowymi w rodzinie. Dieta stołu rodzinnego, w której dominują zbożowe produkty rafinowane, słodycze, składniki tłuszczowe, ale także produkty pochodzenia zwierzęcego ma działanie obesogenne. Musimy dbać o dietę dziecka, a szczególnie otyłego. Trzeba zwrócić uwagę na kierunek prozdrowotny żywienia, czyli odpowiedni dobór produktów w efekcie na właściwy koszyk zakupów, ale także prawidłową organizację posiłków dziecka w ciągu dnia, wspólne rodzinne posiłki, uaktywnienie dziecka do co najmniej 1 godziny w ciągu dnia. Te zalecenia są zobiektywizowane wynikami wielu badań naukowych” – dodaje  prof. dr hab. Halina Weker.