Niebawem nowe wymagania i uprawnienia dla techników farmacji

 2 minuty

apteka-dla-aptekarza-nowela

Nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych, która będzie obowiązywać od 26 marca 2024 r., wprowadza istotne zmiany w wykonywaniu zawodu technika farmaceutycznego, jednego z 15 zawodów objętych regulacjami – przypomina serwis Rynekzdrowia.pl. Przepisy precyzyjnie określają zakres obowiązków i kwalifikacje oraz szereg formalnych warunków, takich jak wpis do rejestru, niekaralność, znajomość języka polskiego oraz odpowiednie wykształcenie.

Zmiany od marca br.

Nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych, która zacznie obowiązywać 26 marca 2024 r., wprowadza zmiany w zakresie wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, będącego jednym z 15 zawodów objętych nowymi regulacjami. Zgodnie z przepisami technik farmaceutyczny będzie odpowiedzialny za sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, a także prowadzenie obrotu różnymi produktami farmaceutycznymi i suplementami diety.

Ustawa precyzyjnie określa kwalifikacje, które musi mieć osoba wykonująca ten zawód, m.in. ukończenie szkoły policealnej przed określonymi datami oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto wprowadza nowe wymagania formalnoprawne, które muszą zostać spełnione, aby technik farmaceutyczny mógł legalnie wykonywać swoje obowiązki.

Warunki wykonywania zawodu

  • Przepisy precyzują warunki wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, m.in. wymagane jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Pracodawca ma prawo żądać od technika farmaceutycznego zaświadczenia o niekaralności: prawomocne skazanie za takie przestępstwo może skutkować utratą uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.
  • Dodatkowo, osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego musi wykazać znajomość języka polskiego oraz odpowiednie wykształcenie uzyskane w Polsce, państwie członkowskim UE, lub dokument równoważny potwierdzający uzyskanie wykształcenia poza UE, uznany w Polsce.
  • Ponadto nowa procedura dla techników farmaceutycznych wymaga posiadania przez nich wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

źródło: Rynekzdrowia.pl