NIA: Wzory dokumentów zawierające procedury stosowane w aptekach

 1 minuta

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy o Zawodzie Farmaceuty Naczelna Izba Aptekarska opracowała wzory dokumentów zawierające procedury stosowane w aptekach. Wzory dokumentów będą dostępne w okręgowych izbach aptekarskich.

Lista dostępnych procedur w okręgowych izbach aptekarskich:

  1. Skuteczne wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  2. Przyjmowanie produktów
  3. Szkolenia pracowników
  4. Kontrola zmian
  5. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Wprowadzanie odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych
  6. Utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń. Nadzór nad aparaturą pomiarową

źródło: Nia.org.pl