NIA: Ustawa o zawodzie potrzebna od zaraz!

 4 minuty

źródło: Nia.org.pl

Jak czytamy na stronie NIA, uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty w najbliższym czasie jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek w Polsce. Wprowadzenie rozwiązań systemowych jest koniecznością. Dziś szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji to skutek nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem mogą być interakcje czy powikłania polekowe zagrażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Dla racjonalnej farmakoterapii chorych nie bez znaczenia pozostaje więc skala zjawiska polipragmazji – wielolekowości w Polsce. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, aż 1/3 pacjentów w wieku senioralnym (65+) przyjmuje dziennie 5 i więcej leków, będąc w ciągu roku pod opieką aż pięciu różnych specjalistów. Rolą farmaceuty w tym obszarze jest zapobieganie i ograniczanie tego zjawiska, poprzez edukację pacjenta.

„Jako ponad 30 tys. grupa zawodowa oferujemy pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów dotyczących stosowania leków. Jesteśmy przygotowani do tego, aby udzielać w aptekach fachowych porad zdrowotnych oraz świadczyć dodatkowe usługi na rzecz pacjentów” – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi podstawę do stworzenia ram prawnych, które pozwolą aptekom na prowadzenie takich usług, jak choćby przeglądy lekowe, obsługa inhalatorów i glukometrów, kontynuacja recept, a w dłuższej perspektywie również szczepienia przeciwko grypie.

Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują też w innych krajach, m.in we Włoszech, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie, gdzie w ramach przeglądów lekowych, farmaceuta przyczynia się do znacznej poprawy zaleceń lekarskich oraz efektywności kosztowej farmakoterapii. Według danych brytyjskiego NHS w 2015 r. pacjenci korzystający z porady farmaceutów zaoszczędzili ok. 600 mln funtów, a realizowane przez apteki usługi pozwoliły zaoszczędzić tej instytucji 3 mld funtów. Polski NFZ, wprowadzając dodatkową usługę porady farmaceutycznej mógłby zaoszczędzić blisko 470 mln zł („Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną – rola i wyzwania współczesnej apteki” – raport Deloitte, czerwiec 2018 r.).

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje więc na pilną potrzebę uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty, co jest szczególnie uzasadnione w okresie trwającej pandemii COVID-19. Pandemia jednoznacznie pokazała, że apteki stanowią kluczowy element systemu ochrony zdrowia, bez którego zdrowie pacjentów może być zagrożone. Tylko w trakcie pierwszych tygodni zachorowań, do aptek trafiło ponad 20 milionów pacjentów, a farmaceuci udzielili blisko 3,5 miliona porad.

Na tym jednak nie koniec. Praca aptek w skali kraju może przynieść wielomilionowe oszczędności dla całego systemu opieki zdrowotnej. „Wprowadzenie opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego dla pacjentów będzie miało również korzystny wpływ na system ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę perspektywę płatnika. Jako środowisko zawodowe jesteśmy w pełni gotowi do dalszej, intensywnej współpracy z resortem zdrowia nad jej kształtem, w ramach powołanego w lipcu tego roku zespołu do spraw opieki farmaceutycznej. Wskazanie konkretnych, systemowych rozwiązań i wypracowanie katalogu świadczeń dostosowanych do warunków i potrzeb polskich pacjentów jest niezbędne do jej efektywnej realizacji” – ocenia Prezes NRA.

Potencjał polskich aptek:

  • 30 tys. farmaceutów;
  • ok.13,5 tys. aptek i punktów aptecznych;
  • 2 mln – tyle fachowych porad dziennie udzielają farmaceuci;
  • najłatwiej dostępny element systemu ochrony zdrowia, bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty;
  • pierwsze miejsce, do którego pacjenci często udają się po poradę;
  • przyczyniają się do usprawnienia systemu opieki zdrowotnej – realny wymiar ekonomiczny w postaci oszczędności setek milionów złotych;
  • 90,4 proc. pacjentów ufa farmaceutom (raport: „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”).

Dane: NIA