NFZ: Wyniki po kontrolach aptek

 2 minuty

prawo-apteka-zmiany-w-grafiku

Narodowy Fundusz Zdrowa opublikował wyniki kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2023 roku. W raporcie znalazły się m.in. skutki finansowe kontroli aptek i punktów aptecznych. Łącznie wyniosły one ponad 800 tysięcy złotych – informuje Puls Medycyny.

Kontrole NFZ w I kwartale br.

Jak informuje NFZ, w I kwartale 2023 roku terenowe wydziały kontroli przeprowadziły 64 postępowania w zakresie realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Z 17 146 skontrolowanych recept błędy stwierdzono w przypadku 4 131 recept, tj. w 24% recept poddanych kontroli. Liczba recept zakwestionowanych skutkujących nienależną refundacją wyniosła natomiast 3 531, co stanowi 21% recept poddanych kontroli.

Po kontroli NFZ apteki muszą oddać średnio 13 tys. zł

Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli aptek wyniosły 827 668 zł, czyli 12 932 zł w przeliczeniu na jedną kontrolę. Najwyższe jednostkowe skutki finansowe kontroli wykazał TWK VI w Krakowie w ramach przeprowadzonej kontroli doraźnej. Weryfikacji podlegała prawidłowość realizacji umowy na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w obszarze: udostępnienie recept refundowanych wystawionych w formie papierowej w lutym 2019 r.

„Do kontroli wytypowano 1 885 zrefundowanych recept papierowych. Wartość skutków finansowych kontroli wyniosła 286 277,48 zł. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzedstawieniu do kontroli 1 885 wytypowanych recept papierowych wraz z otaksowaniem z wyjaśnieniami, że recepty za ten okres zostały omyłkowo zutylizowane” – informuje NFZ.

Jakie błędy popełniali najczęściej aptekarze?

Do najczęstszych nieprawidłowości należało:

  • przekazanie do OW NFZ w komunikatach elektronicznych danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept,
  • wydanie większej ilości leku niż wynika ze sposobu dawkowania lub przy braku podanego sposobu dawkowania,
  • niesprawozdanie lub błędne sprawozdanie daty wystawienia recepty, uprawnień dodatkowych pacjenta, identyfikatora osoby nieubezpieczonej posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, identyfikatora oddziału NFZ, identyfikatora osoby realizującej receptę, informacji o wydaniu zamiennika oraz kodu EAN leku zaordynowanego, kodu EAN/GTIN składnika leku recepturowego, adnotacji pro familiae,
  • zrealizowanie recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji.

źródło: Puls Medycyny