NFZ wydaje rocznie na leki przeciwbólowe ok. 100 mln zł

 2 minuty

W debacie udział wzięli: wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki, przedstawiciele resortu, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Koalicji na Rzecz Walki z Bólem, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciel organizacji pacjentów.

Wiceminister Radziewicz-Winnicki wskazał, że zwiększył się zakres refundacji leków opioidowych. Przyznał, że część problemów z dostępem do leczenia bólu jest spowodowana ograniczeniami prawnymi, choć – jak zaznaczył – wiele z nich, w tym tzw. różowe recepty, zostało już zniesionych. Radziewicz-Winnicki wyraził opinię, że duże znaczenie ma „brak wiedzy lekarzy i pacjentów na temat leków opioidowych, co jest związane ze sposobem myślenia o nich i własnymi przekonaniami”. Podkreślił, że badania naukowe dowodzą, że możliwość uzależnienia się od opioidów stosowanych według zaleceń lekarza jest naprawdę nieznaczna. „Mimo to indywidualny proces decyzyjny podejmowany przez lekarza często ogranicza pacjentom dostęp do tych leków” – powiedział.

Podczas debaty zaznaczono, że problemy zgłaszane przez pacjentów nie są związane z sytuacją ekonomiczną płatnika. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fałek wyjaśnił, że chociaż „rocznie wydajemy na leki przeciwbólowe ok. 100 mln zł rocznie, co stanowi ok. 1 proc. budżetu refundacyjnego, to nawet gdyby wydatki na te leki zwiększyły się dwukrotnie, ich sfinansowanie nie stanowi problemu”.

źródło: MZ