NFZ: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu

 2 minuty

student-ubezpieczenie

Zaczynasz studia? Wracasz na kolejny rok nauki po zakończeniu wakacyjnej pracy? Zadbaj o formalności jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Upewnij się, że masz ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia – przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ubezpieczenie dla studenta

Jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia – rodzice, opiekunowie prawni lub dziadkowie mają obowiązek zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Będąc studentem możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeśli zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego rodzina albo uczelnia. Gdy podejmiesz pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię pracodawca.

Jako student masz prawo do świadczeń w ramach NFZ, gdy spełniasz jeden z warunków:

  • masz własny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę, rentę);
  • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny;
  • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

TUTAJ sprawdzisz następujące zagadnienia związane z ubezpieczeniem:

  • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez pracodawcę
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodziców
  • Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię
  • Ubezpieczenia obcokrajowców
  • Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie studiów w krajach UE

źródło: Nfz.gov.pl