NFZ: przy wyliczaniu ilości leku należy brać pod uwagę termin ważności

 2 minuty

ustawa-refundacyjna-nowelizacja

Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się ze stanowiskiem prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie odnoszącym się do wpływu terminu trwałości leku po rozpoczęciu jego używania na ilość wydawanych opakowań – informuje „Puls Farmacji”. Jak donosi stołeczna OIA, NFZ wyraził swoje stanowisko w sprawie obowiązku uwzględniania przez farmaceutów terminu trwałości opakowania leku przy wydawaniu recept.

Czy uwzględnić termin ważności leku po rozpoczęciu opakowania?

Prezes warszawskiej OIA, w związku z licznymi zapytaniami ze strony aptek, wystosował do NFZ pismo dotyczące wydawania leków o określonym terminie trwałości po rozpoczęciu używania opakowania. Chodziło o potwierdzenie, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa farmakoterapii pacjenta zasadne jest, że przy wyliczaniu ilości leku do wydania farmaceuta ma obowiązek uwzględnić termin trwałości opakowania tego leku po rozpoczęciu jego używania, gdy z dawkowania wskazanego na recepcie wynika, że opakowanie będzie stosowane dłużej niż okres trwałości leku określony w pkt. 6 ChPL.

NFZ potwierdził stanowisko OIA

Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi potwierdził, że w przypadkach wyliczania ilości możliwej do wydania w prowadzonych przez NFZ kontrolach brane są pod uwagę ograniczenia ilościowe wynikające z okresu trwałości leku wskazanego w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

„Tym samym w przypadku zapisów wskazanych przez Pana w punktach 1-3 oczywistym jest konieczność wydania pacjentowi takiej ilości leku, która zapewni jego bezpieczne stosowanie przez cały okres kuracji” – uzasadnia Fundusz.

źródło: Puls Farmacji