NFZ: nowa grupa pacjentów zyskała obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

 1 minuta

ewus

Fundusz przypomina – od 1 stycznia 2024 r. nowe grupy pacjentów zyskały obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczonymi są  – od dnia przyznania świadczenia do dnia utraty prawa do jego pobierania – osoby pobierające świadczenie wspierające, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429).

Osoby objęte ubezpieczeniem

Objęte ubezpieczeniem są także osoby, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające – od dnia rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki do dnia jego zakończenia.

Obydwie grupy ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o osobach uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach dowiedzą się Państwo TUTAJ.

źródło: Nfz.gov.pl