NFZ: na 65 kontroli w 16 przypadkach nie było nieprawidłowości

 3 minuty

kobiece dlonie na segregatorach z danymi

źródło: Rynekaptek.pl / Nfz.gov.pl

NFZ publikuje wyniki kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w I kwartale 2020 r. W tym czasie przeprowadziły one łącznie 65 postępowań kontrolnych w aptekach. W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (9 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (40 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in. danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

  • brak pieczęci i podpisu osoby wystawiającej receptę przy poprawce dotyczącej odpłatności za lek;
  • wydanie leku przez osoby nieuprawnione;
  • wydano więcej niż dwa najmniejsze refundowane opakowania bez zapisanego dawkowania;
  • wydano leki w niepełnych, podzielonych opakowaniach;
  • wydano lek w ilości większej niż wynika z zapisanego dawkowania;
  • wydawanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza;
  • wydano jako refundowany lek nierefundowany lub wypisany poza zakresem refundacji.

Ponadto realizowano recepty po terminie ich ważności, błędnie określano kwoty dopłaty pacjenta. Stwierdzono także brak zgody na refundację produktu leczniczego sprowadzonego z zagranicy na podstawie zapotrzebowania, jak też zastosowanie przez aptekę innej marży dla leków sprowadzanych z zagranicy niż wynikająca z ustawy.

Stwierdzono też nieprawidłowości w przypadku prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ, tj:

  • nieprawidłowe otaksowanie recept;
  • przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m.in.: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, npwz lekarza, REGON świadczeniodawcy, numeru recepty, adnotacji „pro auctore”; bądź niesprawozdanie: uprawnień dodatkowych; adnotacji „pro familia”; adnotacji „nie zamieniać”; wydanego odpowiednika; daty realizacji „od dnia”; kodu EAN/GTIN składnika).

Ponadto odnotowano przypadki nieprzedstawienia recept do kontroli; nieprawidłowej wyceny leku recepturowego (niewłaściwe wyliczenie wartości użytych surowców i opakowań); czy też przypadki wykonania leku recepturowego o innym składzie, ilości i postaci.