Najnowsze decyzje Prezesa URPL

 1 minuta

leki na półce w aptece

Opublikowano najnowsze zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane (w kwietniu, maju oraz czerwcu br.) decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Najnowsze decyzje Prezesa URPL

Na stronie Samorządu Aptekarskiego znajdą Państwo zestawienia przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane najnowsze decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zestawienia przedstawiają produkty lecznicze, dla których okres ważności pozwolenia zakończył się w kwietniu, maju oraz czerwcu br.

źródło: Nia.org.pl