Nagroda Lewiatana dla Jerzego Staraka, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharma SA

 2 minuty

Ponadto nagrodę im. Władysława Grabskiego otrzymał Bogdan Zdrojewski, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nagrodę specjalną Krystyna Janda, aktorka i reżyserka, właścicielka dwóch teatrów w Warszawie: Polonia i Och-Teatr.

Laudację na cześć Jerzego Staraka wygłosił Sławomir S. Sikora, prezes zarządu Citi Handlowy, wiceprezydent PKPP Lewiatan. Podkreślił, że zarząd Lewiatana nagrodę im. A. Wierzbickiego adresuje do wyróżniającego się przedsiębiorcy, osoby nadającej styl polskiej przedsiębiorczości, kontynuującej jej najlepsze tradycje. Kapituła nagrody uznała, że Jerzy Starak jest symbolem sukcesu polskiej gospodarki, dowodem, „że wiedza, wizja i upór pozwalają zbudować biznesową siłę. Na szczególne docenienie zasługuje również społeczne zaangażowanie Nagrodzonego, zwłaszcza w obszarze kultury.” W dalszej części uzasadnienia podkreślono, że nagroda przyznawana jest osobie, która posiada nie tylko dobrą, sprawnie zarządzaną firmę, ale odczuwa też potrzebę współuczestniczenia w działaniach na rzecz środowiska przedsiębiorców, wspierania dobrych inicjatyw gospodarczych i społecznych, ma wizję rozwijania odpowiedzialnego biznesu.

Kapituła uwzględniła nowoczesność zarządzania, tworzenie długofalowych perspektyw rozwojowych, dbałość o miejsca pracy (i tworzenie nowych), podejmowanie działań prospołecznych. Nagroda jest więc nie tylko niezwykle prestiżowa, ale i bardzo wymagająca. Po wręczeniu nagród odbyła się debata „Dlaczego kultura się liczy?”, w której, poza nagrodzonymi, udział wzięli: Michał Boni, Jerzy Hausner, Sławomir S. Sikora, Aleksander Smolar i Kazimiera Szczuka. Debatę prowadziła Henryka Bochniarz. Galę uświetnił koncert Polskiej Orkiestry Symfonia luventus pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego. W jej wykonaniu usłyszeliśmy IX Symfonię e-moll „Z Nowego Świata” op. 95 Antonina Dvoraka.
źródło: Polpharma