MZ zmienia rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

 2 minuty

szczepienie-apteki

Farmaceuta będzie mógł przeprowadzać zalecane szczepienia ochronne oraz szczepienia przeciw COVID-19, jeżeli odbył kurs kwalifikacyjny i uzyskał dokument potwierdzający ukończenie tego kursu. Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt rozporządzenia w prawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów – informuje serwis Pulsmedycyny.pl.

Zmiany w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

W świetle obecnych regulacji kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów obejmują przeprowadzanie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 i wykonywania szczepienia przeciw COVID-19. I analogicznie w przypadku grypy. Brakuje przepisów dotyczących problematyki kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów obszaru dotyczącego przeprowadzania przez farmaceutę zalecanego szczepienia ochronnego oraz szczepienia przeciw COVID-19, do których farmaceuta jest uprawniony na podstawie ustawy.

W związku z powyższym, farmaceuta będzie mógł przeprowadzać zalecane szczepienia ochronne oraz szczepienia przeciw COVID-19, jeżeli odbył kurs kwalifikacyjny i uzyskał dokument potwierdzający ukończenie tego kursu. Jak podkreśla resort zdrowia, ukończenie kursu kwalifikacyjnego wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych przez farmaceutów.

Resort zdrowia proponuje, żeby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Pulsmedycyny.pl