MZ chce skuteczniej walczyć z paleniem tytoniu

 3 minuty

Leczenie uzależnienia od nikotyny będzie można podjąć wielokrotnie, każdy pacjent rzucający palenie będzie miał zapewnione wsparcie psychologiczne, a prowadzić terapię będzie mógł także psycholog z certyfikatem leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu – takie m.in. zmiany proponuje resort zdrowia, o czym donosi serwis Politykazdrowotna.com.

W poniedziałek 17 stycznia br. do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Przewiduje on zmiany w zakresie programu zdrowotnego pod nazwą “Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”.

Jak przypomina MZ, w Polsce pali 23,7 proc. dorosłych Polaków.

Projekt modyfikuje wymagania, jakie muszą spełniać realizatorzy programu oraz dostosowuje go do obecnych wyznawań krajowego zdrowia publicznego. Jednym z ważniejszych elementów wprowadzanych zmian jest zwiększenie zakresu realizacji programu o opiekę specjalistyczną w zakresie pomocy w całkowitym ograniczeniu używania elektronicznych papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Projekt rozporządzenia:

  1. umożliwia wielokrotne podjęcia leczenia uzależnienia od nikotyny;
  2. umożliwia prowadzenie terapii (indywidualnej i grupowej) przez psychologa posiadającego certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu;
  3. umożliwia kontynuację udziału w programie pomimo zdiagnozowania dodatkowych innych chorób;
  4. zapewnia wsparcie psychologiczne (indywidualne lub grupowe) dostępne dla wszystkich pacjentów, również tych zakwalifikowanych do farmakoterapii.

Doświadczenia innych krajów

Jak podaje MZ, wiele krajów europejskich wdrożyło programy pomocy osobom uzależnionym, którzy pragną podjąć próbę zaprzestania palenia. Odwołuje się do przykładu Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje 170 placówek leczących zespół uzależnienia od tytoniu, pokrywających obszar całego kraju. Program jest realizowany w przychodniach oraz aptekach (farmaceuci odbywali kurs z zakresu pomocy osobom uzależnionym).

Pacjentom oferowane jest intensywne wsparcie indywidualne oraz grupowe. Poradnictwa udziela głównie specjalnie szkolony doradca (psycholog, pielęgniarka, terapeuta, pracownik socjalny etc.). Bezpłatnie leki oferowane są pacjentom o najniższych dochodach (będących na zasiłku), pozostali otrzymują leki, za które płacą ryczałt w wysokości 8,60 funta na 2 tygodnie (dla porównania paczka papierosów kosztuje średnio 8,80 funta).

Z kolei kraje skandynawskie programy leczenia uzależnienia od tytoniu włączyły w szerokie programy kierowane do obywateli, zawierające pomoc lekarza, medialne kampanie ogólnokrajowe promujące rzucanie palenia, zaangażowanie pracodawców.

Większość krajów, zgodnie z zaleceniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, zapewnia również pomoc telefonicznych poradni dla palaczy (ang. Quitline), które wspierają istniejące programy pomocy osobom palącym

 

źródło: Politykazdrowotna.com