MZ chce, aby farmaceuci mieli prawo wydania większej ilości leku na receptę

 2 minuty

lotwa-recepta-transgraniczna2

Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept. Zaproponowano, by farmaceuta mógł wydać większą ilość leku niż dotychczas zezwalają przepisy w sytuacji, gdy na recepcie nie wpisano dawkowania leku lub wpisano je w sposób nieczytelny czy błędny.

Co zakłada nowelizacja?

Obecnie w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny czy błędny dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, farmaceuta może wydać ten preparat tylko w ilości nie większej niż w dwóch, najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Polski. Zgodnie z projektowaną nowelizacją farmaceuta będzie mógł wydać go w ilości, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech opakowaniach.

Zasady te nie miałyby nadal zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W stosunku do tych recept sposób dawkowania musi być wpisany. W przypadku niespełnienia tego wymogu, nie może zostać wydana na podstawie recepty jakakolwiek ilość produktu leczniczego.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

źródło: PAP