Minister Zdrowia o psychiatrii dziecięcej

 3 minuty

psychiatria-dziecieca

„Zmieniamy model świadczenia opieki psychiatrycznej dzieci, on przestaje być oparty na szpitalach, oddziałach dziennych czy całodobowych. Dołożyliśmy do tego segment w postaci poradni środowiskowych, które funkcjonują już w 340 miejscach w kraju” – powiedział Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia, o czym donosi serwis Politykazdrowotna.com.

MZ: zmieniamy model świadczenia opieki psychiatrycznej

Minister Zdrowia był pytany we wtorek na antenie radia RMF FM o „zapaść w psychiatrii dziecięcej”.

„Nie zgodzę się z tezą, że psychiatria dziecięca jest w zapaści” – stwierdził Adam Niedzielski. „Zmieniamy model świadczenia opieki psychiatrycznej, on przestaje być oparty na szpitalach i oddziałach dziennych czy całodobowych, które były jedynym miejscem, gdzie można było udzielić takiej opieki. Dołożyliśmy do tego segment w postaci poradni środowiskowych, które funkcjonują już w 340 miejscach” – dodał.

Cel reformy opieki psychiatrycznej

Ministerstwo Zdrowia zajmuje się wdrożeniem reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych i ich rodzinom.

Jednym z podstawowych założeń reformy jest stworzenie sieci ośrodków, w którym pracowaliby psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Są to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, nazywane I stopniem referencyjnym. Pacjenci mogą skorzystać z oferty tych ośrodków bez skierowania lekarskiego. Ośrodki takie udzielą pomocy dzieciom niepotrzebującym diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii, w związku z czym nie będzie w nich zatrudniony lekarz psychiatra.

W przypadku wielu zaburzeń psychicznych, pojawiających się w dzieciństwie, można udzielić skutecznej pomocy dzięki psychoterapii indywidualnej i grupowej, terapii rodzinnej czy pracy z grupą rówieśniczą.

Trzy poziomy ośrodków

Poza ośrodkami I poziomu działać będą także ośrodki II poziomu (centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży), gdzie pracować będzie lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający intensywniejszej opieki skorzystają ze świadczeń w ramach oddziału dziennego (w wybranych centrach).

Na III, najwyższym poziomie referencyjności, funkcjonować będą ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. Pomoc w nich znajdą pacjenci wymagającej najbardziej specjalistycznej opieki, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowani w trybie nagłym. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów konieczne jest, aby w każdym województwie funkcjonował co najmniej jeden taki ośrodek. W ośrodkach tych będą się także kształcili przyszli lekarze psychiatrzy i inni specjaliści.

źródło: Politykazdrowotna.com