Maseczki w aptekach – jest ważne rozporządzenie

 2 minuty

kowal-plmvs

Zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów opublikowany 24 kwietnia br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu – informuje serwis Portalsamorzadowy.pl. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2023 r.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek w aptekach

W wykazie zapowiedziano projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

W projekcie przewidziano przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego. Jest to uzasadnione aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem, a także sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Polską.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach.

Jak uzasadniono, „stanowi to pochodną wysokiego poziomu immunizacji osób zatrudnionych w aptekach, jak również wdrażania przez podmioty prowadzące apteki dodatkowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w aptekach”.

źródło: Portalsamorzadowy.pl